Nieuwsflits COVID-19 #23, 26 mei 2020

INFORMATIE: 3e online vragenuur protocol | update coronaprotocol | nieuwe FAQ's
 
COVID-19_composite_protocol_participants
3e online vragenuur protocol: vrijdag 29 mei, 17:00 uur

Voor eenieder die niet heeft kunnen deelnemen aan de twee eerdere online informatiesessies over het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie en de aanvullende branchespecifieke richtlijnen of voor diegenen die nieuwe vragen hebben, organiseert Cultuurconnectie een derde online sessie. Deze zal plaatsvinden op aanstaande vrijdag 29 mei om 17:00 uur. Er zijn maatregelen getroffen om de technische capaciteit van de online sessie uit te breiden zodat er voldoende plaats is voor een groot aantal deelnemers. De volgende leden van de ‘Werkgroep branchespecifieke aanvulling op het protocol’ zitten dan klaar om uw vraag of vragen te beantwoorden: Frans Funnekotter (directeur Hart Haarlem), Valerie Rijckmans (bestuurder AVV), Hendrik Jan Houtsma (directeur Quintus) en Thomas Hessels (bestuurder Koornetwerk Nederland). Iedereen is welkom om deel te nemen. Meer informatie vindt u via onderstaande link. Bij aanvang van het online vragenuur kunt u zich via deze link aanmelden voor deelname.

Lees meer...
FAQ_4x3
F.A.Q.'s over de branchespecifieke richtlijnen online

Naast de vragen die tijdens de online informatiesessies gesteld konden worden, ontvangt Cultuurconnectie ook veel vragen over de aanvullende branchespecifieke richtlijnen per e-mail. In deze veranderlijke tijd zullen er steeds nieuwe vragen gesteld worden, daarom werkt Cultuurconnectie de informatie op haar website geregeld bij door middel van een nieuwe pagina met veelgestelde vragen (FAQ). Wij adviseren deze pagina vooral regelmatig te raadplegen om te zien of uw vraag wellicht al gesteld is en of de voor u relevante vragen zijn bijgewerkt met nieuwe informatie.

Lees meer...
COVID-19_protocol
Update van protocol en goedkeuring EZK niet langer vereist

Op 19 mei jongstleden is het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie op een punt gewijzigd: het betreft het advies over het gebruik van handgel. Geadviseerd wordt dit niet langer verplicht te stellen. Overigens is het eerder besproken noodzakelijke 'stempel' van de bevoegde instanties voor protocollen losgelaten; zolang het protocol in overleg met verschillende organisaties binnen de branche is opgesteld, is besloten dat een goedkeuring door bevoegde instanties, waaronder het ministerie van EZK, niet langer nodig is.

Lees meer...
Portal protocollen diverse branches

Wie benieuwd is naar protocollen uit andere branches en sectoren kan vanaf 29 mei 2020 terecht op www.mijncoronaprotocol.nl. Via deze website kunnen werkgevers en werknemers de voor hen elevante protocollen inzien. Deze website is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Met deze website wordt beoogd een helder overzicht te geven van de nieuwe situaties in de anderhalvemetereconomie. Op de website worden de protocollen van diverse branches verzameld, aangevuld met relevante voorbeelden uit de praktijk. Vanzelfsprekend is ook het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie straks terug te vinden op het portal.

Lees meer...