Nieuwsbrief 1, 19 januari 2021

2021 van start | Zoom-projecten succesvol | gezond thuiswerken | monitor | certificeringsnieuws
 
COVID-19_composite_2021N1

Namens het bestuur en de medewerkers van Cultuurconnectie wens ik u een goed nieuw jaar. Ondanks dat we elkaar dus ook bij de start van 2021 niet in levenden lijve kunnen ontmoeten, wens ik dat we op heel veel vlakken wel nader tot elkaar blijven komen. Iedereen in Nederland wordt gewezen op de noodzaak om fysiek afstand te houden, maar dat blijkt lastig te zijn, omdat het indruist tegen onze behoefte aan contact. Cultuureducatie en -participatie moeten het bij uitstek van die nabijheid en verbinding hebben en daarom is voor het komende jaar van belang dat we afstand kunnen bewaren en toch elkaars nabijheid kunnen voelen.

Lees de volledige nieuwjaarswens van Jan Brands…

Extra oproep: besteed gelden aan cultuur!

In de COVID-nieuwsflits van 13 januari 2021 deed Cultuurconnectie de oproep aan haar leden om in gesprek te gaan met hun gemeente over het aanwenden van de rijkssteun voor cultuur. Cultuurconnectie heeft een voorbeeldbrief opgesteld waarin een beroep op de gemeenten in Nederland wordt gedaan om, vanuit de extra financiële ondersteuning die voor cultuur door het rijk aan gemeenten is toegewezen, deze middelen ook daadwerkelijk te besteden aan cultuur. Zowel de Kunstenbond als AVV hebben aangegeven ook achter deze oproep te staan.

Lees meer...
Logo_Boekmanstichting
Monitor Cultuur en corona

De Boekmanstichting is in samenwerking met onderzoeksbureau APE Significant en SiRM gestart met de uitvoering van de monitor Cultuur en corona. De maatregelen vanwege corona hebben grote consequenties voor de culturele en creatieve sector. Eind januari volgt een tweede ronde van de enquête.

Lees meer...
Logo_Zoom
Groot succes Zoom-projecten

Sinds de start van het Zoom-project voor cultuureducatieve organisaties hebben bij deelnemende organisaties tot eind 2020 inmiddels al ruim achtduizend sessies (i.e. lessen) van gemiddeld een uur plaatsgevonden. Tezamen met de aantallen van het succesvolle Zoom-project voor de volksuniversiteiten zijn dat al bijna 20.000 sessies.

ArboNed_Gids_Gezond&Vitaal_Thuiswerken_cropped
Checklist 'Gezond en vitaal thuiswerken'

Veel mensen werken al maandenlang dagelijks vanuit huis. Dit is een uitzonderlijke situatie die helaas nog lange tijd kan duren. Voor kantoormedewerkers zal thuiswerken de norm blijven. Dit zorgt voor ergonomische uitdagingen, zoals nek- en schouderklachten, maar ook psychisch is er een zorgelijk effect te zien. ArboNed (preferred supplier van Cultuurconnectie) heeft een handige checklist gemaakt om de risico's te inventariseren.

Lees meer...
 
Certificering
 
Logo_CBCT_4x4

Onlangs ontving de volgende leden van Cultuurconnectie het certificaat 'Kwaliteit in Beeld':

Cultuurconnectie feliciteert voorzitter Ard Kramer (CultuurLocaal) en directeur Teddy Vrijmoet (De Lindenberg) én hun medewerkers met het behalen van het certificaat 'Kwaliteit in Beeld'.

Een overzicht van alle gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van de CBCT. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op www.cultuurconnectie.nl/certificering.

 
Agenda
 
Logo_VU_4x4
3 maart
LDOV-COV bijeenkomst 3 maart 2021

Het eerstvolgende LDOV-COV zal plaatsvinden op woensdag 3 maart 2021 om 11:00 uur.