Nieuwjaarswens Jan Brands

Namens het bestuur en de medewerkers van Cultuurconnectie wens ik u een goed nieuw jaar. Ondanks dat we elkaar dus ook bij de start van 2021 niet in levenden lijve kunnen ontmoeten, wens ik dat we op heel veel vlakken wel nader tot elkaar blijven komen. 

Iedereen in Nederland wordt gewezen op de noodzaak om fysiek afstand te houden, maar dat blijkt lastig te zijn, omdat het indruist tegen onze behoefte aan contact. Cultuureducatie en -participatie moeten het bij uitstek van die nabijheid en verbinding hebben en daarom is voor het komende jaar van belang dat we afstand kunnen bewaren en toch elkaars nabijheid kunnen voelen.

Ik bewonder iedereen die zich de afgelopen maanden met vallen en opstaan aan de maatregelen heeft proberen te houden. En ook eenieder die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet om ons allemaal door de crisis heen te helpen of nieuwe wegen te vinden om weer veilig open te gaan. De coronapandemie nam veel van onze bewegingsruimte af, maar heeft ook ook het allerbeste in ons wakker gemaakt: niet alleen is de branche veerkrachtig gebleken, we hebben ons ook creatief en vindingrijk getoond. Er ontstonden mooie initiatieven en we zetten met elkaar de schouders er onder. We zijn op zoek gegaan naar gezamenlijk perspectief, met de focus op wat ons bindt, niet wat ons scheidt. We vonden coalities en keken ondertussen bewust meer naar elkaar om.

Ook bij de start van het nieuwe jaar moet onze branche de deuren voor publiek gesloten houden. Dat geeft ongetwijfeld bij velen gevoelens van spanning en onvrede. Het zijn begrijpelijke gevoelens, want we willen ons vertrouwde leven eindelijk weer eens terug. Maar hou vol! Met de start van de vaccinatie en het grootschalig testen is er licht aan de horizon. En zoals de branche zich door de eerdere perioden van de coronacrisis heeft geslagen, met creatieve en innovatieve oplossingen, zo slaan we ons met elkaar ook door deze periode heen. In onze branche snakt iedereen naar warm menselijk contact en betekenisvolle ontmoetingen. Laat 2021 het jaar worden waarin we dat terugvinden.


Jan Brands
Directeur Cultuurconnectie