Vereniging Hart Muziekschool en Hart (Haarlem) zetten samenwerking voort

De Vereniging Hart Muziekschool (VHM) blijft de komende twee jaar lesgeven bij Hart (Haarlem), het centrum voor kunst, kennis en cultuur aan de Kleine Houtweg 18 in Haarlem. Onlangs tekenden Noud van Rhee, voorzitter van de VHM, en Marijke Licher, directeur-bestuurder van Hart, een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Leden en muziekdocenten van de VHM zijn hiermee verzekerd van de voortzetting van hun lespraktijk op hun vertrouwde plek. Inwoners van de regio Haarlem hebben de mogelijkheid om onder professionele begeleiding muziek- en zangles te volgen op een centrale, culturele locatie in de stad. Er kan maar liefst worden gekozen uit meer dan 20 muziekinstrumenten. Op sommige instrumenten kun je al heel jong beginnen. Voor andere moet je wat ouder zijn. Een maximumleeftijd is er niet.

Naast lokalen voor muziek- en zangles biedt Hart ook goed geoutilleerde lesruimten aan culturele aanbieders van andere kunstdisciplines. Bijvoorbeeld voor lessen, cursussen of workshops op het gebied van talen, dans, theater, beeldende kunst, fotografie of schrijven. Het complete aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen kan worden ingezien via het digitale platform van Hart (Hart-haarlem.nl/cursussen). Hart is hiermee dé ontmoetingsplek voor vakdocenten, leerlingen en cursisten en tevens belangrijke vindplaats voor creatieve vrijetijdsbesteding in de regio Haarlem.