Planned Culture

Veel grote bemiddelaars werken inmiddels met Planned Culture voor de praktische organisatie van cultuureducatie. Maar bent u een kleine of middelgrote partij die cultuureducatie bemiddelt of penvoerder is? En loont het dan ook om een systeem aan te schaffen voor het organiseren van cultuureducatie; individueel of gezamenlijk met andere bemiddelaars in de regio.

Het antwoord daarop is vooral afhankelijk van hoe u het proces van cultuureducatie organiseert in uw gemeente of voor uw project. Planned Culture kan u voorbeelden geven met enkele cases uit hun praktijk. Lees hier meer over hoe Planned Culture wordt ingezet bij een erfgoed project en in deze blog leest u welke criteria er zijn om de afweging te maken of een systeem loont.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u mailen naar team@plannedculture.nl of telefonisch contact opnemen met

Patricia Driessen
Tel.: 06 -38903291

Liebje Paalman
Tel.: 06 -11358760