Steunstichting en Cultuurconnectie: word nu lid!

Ongeveer de helft van de volksuniversiteiten in Nederland is aangesloten bij Cultuurconnectie en het aantal is nog steeds groeiende. De Stichting tot Steun aan het Volksuniversiteitswerk uit Arnhem is met Cultuurconnectie van mening dat een nog grotere representativiteit van de volksuniversiteiten binnen de eigen brancheorganisatie Cultuurconnectie alleen maar voordelen heeft; voor de individuele volksuniversiteit, maar zeker ook in de belangenvertegenwoordiging van de volksuniversiteiten in het algemeen. Daarom heeft de steunstichting besloten om volksuniversiteiten die nog niet aangesloten zijn bij de brancheorganisatie te stimuleren dit alsnog te doen door hen het aanbod te doen het eerste jaar zonder kosten voor de volksuniversiteit lid te zijn van Cultuurconnectie.

Met het recente aansluiten van de Volksuniversiteiten Velsen, Geldrop en Den Bosch en een aantal in behandeling zijnde aanmeldingen, wordt de belangenvertegenwoording van volksuniversiteiten steeds sterker. Nagenoeg alle grotere en middelgrote volksuniversiteiten zijn al lid van Cultuurconnectie, maar de vertegenwoordiging van de ‘kleinere’ volksuniversiteiten is beperkter.

Daarom slaan de steunstichting en Cultuurconnectie de handen nu ineen: Cultuurconnectie stelt het eerstvolgende Landelijke directeuren en coördinatoren overleg open voor álle volksuniversiteiten (zie elders in deze nieuwsbrief). De steunstichting neemt onder voorwaarden de contributie van het eerste jaar voor haar rekening voor nieuw aan te sluiten volksuniversiteiten. De stichting vergoedt vanaf heden de contributie voor het eerste jaar van alle nieuwe volksuniversiteitsleden van Cultuurconnectie, een jaar gratis ‘kennismakingslidmaatschap’. Daarna moeten de voordelen en de meerwaarde van het lidmaatschap helemaal helder zijn en dient de volksuniversiteit zelf de contributie te betalen van de daarop volgende jaren. Wil uw volksuniversiteit ook lid worden en gebruik maken van deze unieke regeling? Stuur dan een email naar volksuniversiteit@cultuurconnectie.nl voor de voorwaarden en het aanmeldformulier.

Voor meer informatie: