Nieuwsbrief 10, 6 september 2022

Start nieuw cursusjaar | Paradisodebat | Digitalisering | Computable Awards
 
Paradisodebat 2022

Foto: Vincent van Woerkom

Start van het nieuwe culturele seizoen

De zomervakantie zit er weer op en we staan op de drempel van het nieuwe cursusjaar en culturele seizoen. Het is de tijd van open dagen, uitmarkten en waarin mensen zich opmaken om cultuur te maken of iets te leren. Het is ook de tijd waarin beleid wordt gemaakt, debatten plaatsvinden en er naar de toekomst wordt gekeken. De toekomst van dit culturele seizoen en cursusjaar, maar ook verder. Cultuurconnectie staat ook weer voor u klaar om de branche en haar leden te ondersteunen en van de nodige informatie te voorzien. Cultuurconnectie wenst u een goed nieuw cursusjaar!

Paradisodebat 2022: 'Terug naar de Toekomst'

Op 28 augustus jongstleden vond het jaarlijkse Paradisodebat plaats. Voor velen in de cultuursector een traditioneel startschot van het culturele seizoen: een ontmoeting tussen vertegenwoordigers uit de politiek, beleidsmakers, cultuurprofessionals, kortom alle mogelijke belanghebbenden uit de cultuursector. Na twee jaar coronarestricties en een opeenstapeling van crises die ook de kunst- en cultuursector hebben geraakt, was de blik naar voren gericht en draaide het gesprek om het ontwikkelen van een visie voor de lange termijn. Ook Cultuurconnectie was met enkele bestuursleden bij het Paradisodebat aanwezig. Organisator Kunsten '92 plaatste een terugblik op hun website. Ook de videoregistratie van het debat is daar terug te vinden.

Lees meer...
Raad voor Cultuur: 'Digitalisering als Kans'

De culturele en creatieve sector maakt een digitale transformatie door. Een ontwikkeling die versneld werd door de coronacrisis. De Raad voor Cultuur stelt in haar advies 'Digitalisering als Kans' dat deze digitale transformatie ook inspirerende kansen inhoudt voor publieksbereik, verbinding en artistieke ontwikkeling. Verdere digitalisering van de cultuursector is nodig, vindt de Raad voor Cultuur. Maar er zijn maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat de hele sector ervan profiteert. Nederland heeft daarvoor een ijzersterke uitgangspositie met een uitstekende culturele en creatieve sector, stevige digitale infrastructuur en een innovatieve technologiesector. Vandaag verscheen ook een interview over dit advies met voorzitter Kristel Baele in het NRC.

Lees meer...
Cultuurloket DigitALL open

Cultuurloket DigitALL is een nieuw loket voor culturele instellingen die hun publieksaanbod of contact met het publiek willen versterken door inzet van digitale technologie. Tijdens de coronacrisis is gebleken dat online cultuuraanbod en online communicatie veel te bieden hebben, niet als vervanging van live/fysiek en offline, maar als blijvende aanvulling. Cultuurloket DigitALL helpt culturele instellingen om de kansen die digitale technologie biedt, te blijven verzilveren en wat de afgelopen jaren is ontdekt verder te ontwikkelen.

Lees meer...
Computable Awards 2022. Heeft u al gestemd?

Over digitaal cultuuraanbod gesproken: tijdens de coronaperiode moesten locaties dicht, maar de activiteiten konden worden voortgezet mede dankzij het Zoom-project van Cultuurconnectie en haar partners. Dit project is genomineerd voor de Computable Awards 2022. Heeft u nog niet gstemd? Doe dit dan alsnog via de stemmodule. Stemmen kan nog tot 11 september 2022. Via onderstaande link kunt u nog eens lezen welke successen zijn behaald met de Zoom-projecten.

Lees meer...
nieuwsbrief_oekraine_20220901
Steunfonds Oekraïense makers geopend

Eerder maakte het kabinet bekend dit jaar een miljoen euro te reserveren om kunstenaars die uit Oekraïne en Rusland naar Nederland zijn gevlucht tijdelijk te ondersteunen in de uitoefening van hun werkpraktijk. Hiervoor is het Steunfonds Oekraïense makers geopend. Aanvragen kunnen worden ingediend via het Nederlands Letterenfonds door Nederlandse culturele organisaties namens en in samenwerking met een individuele kunstenaar of een gezelschap. Alle disciplines komen in aanmerking: cultuureducatie, film, podiumkunsten, beeldende kunst, creatieve industrie, cultureel erfgoed en letteren.

Lees meer...
Subsidieregeling SLIM

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, is het ontwikkelen van de organisatie én het personeel erg belangrijk. De arbeidsmarkt is volop in beweging en de manier waarop we werken verandert. Mensen in uw branche behouden? Ga aan de slag met leren en ontwikkelen. De overheid helpt het mkb met een speciale subsidieregeling: de SLIM-regeling. Tussen 1 en 30 september 2022 is het voor mkb-ondernemingen mogelijk om de subsidie aan te vragen. Met de regeling worden leren en ontwikkelen op de werkvloer aangemoedigd of investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van mensen en daardoor in de organisatie.

Lees meer...
Sanne Scholten verlaat LKCA

Directeur-bestuurder Sanne Scholten gaat na zes jaar het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkuns verlaten. Per 15 november aanstaande start ze als directeur van de PO-Raad. Sanne Scholten blijft nog tot begin november in functie bij het LKCA. Cultuurconnectie wenst haar veel succes in haar verdere loopbaan.

Lees meer...
Muziekopleiders Akkoord twee jaar

Met het MuziekopleidersAkkoord werken alle pabo’s en conservatoria, het onderwijs en de partners die het akkoord ondersteunen, samen toe naar structureel muziekonderwijs voor alle kinderen op de basisschool in Nederland inclusief het Caribische deel. Op 5 oktober 2022 wordt het tweejarig bestaan van het MuziekopleidersAkkoord gevierd in Amare, huis van het Koninklijk Conservatorium Den Haag.

Lees meer...
 
Personalia
Fer Koolen nieuwe directeur Myouthic (Thorn)

Met ingang van 1 september 2022 heeft Fer Koolen het directiestokje overgenomen van Yvonne van de Pol bij Myouthic. Fer Koolen is Myouthic medewerker van het eerste uur en zal samen met het Myouthic-team de taken van Yvonne van de Pol vol overgave voort gaan zetten.

Vertrek Lous Kerkhof als directeur-bestuurder bij Oyfo (Hengelo)

Na ruim 17 jaar neemt Lous Kerkhof per 1 november 2022 afscheid als directeur-bestuurder van Oyfo. Per 8 november 2022 start Willem Jaap Zwart als part-time interim directeur-bestuurder bij Oyfo. Hij is een ervaren bestuurder die bekend is met de culturele sector en veel kennis en ervaring hiervan heeft.

 
Agenda
 
VU_themadag_800x600
13 oktober
LDOV-COV, 13 oktober 2022

Op 13 oktober 2022 vindt het eerstvolgende Directeuren- en Coördinatorenoverleg Volksuniversiteiten (LDOV/COV) plaats, bij Rozet in Arnhem. Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden.

ALV_duotone
17 november
Najaarscongres & ALV 2022

Op donderdag 17 november 2022 zullen het najaarscongres en de algemene ledenvergadering van Cultuurconnectie plaatsvinden. Noteer deze datum alvast in uw agenda.