Kleur in Cultuur

Onlangs heette Cultuurconnectie weer een nieuw lid welkom: Kleur in Cultuur. Hieronder stellen zij zichzelf kort aan u voor.

Kleur in Cultuur gelooft dat ieder kind recht heeft op en baat heeft bij deelname aan kunst & cultuur. Op toegankelijke wijze brengt Kleur in Cultuur naschoolse kunst- en cultuurparticipatie naar de verschillende stadsdelen, buurten, wijken en op brede scholen in Almere. Het creatieve workshopaanbod van Kleur in Cultuur is gericht op kinderen van 4 tot en met 14 jaar. Kleur in Cultuur werkt nauw samen met het onderwijs, sociale partners en culturele organisaties.

“Ieder kind, met iedere mogelijke achtergrond, heeft recht op deelname aan kunst en cultuur. Cultuurparticipatie draagt bij aan het vermogen om een kritisch individu te worden, een individu met probleemoplossend vermogen. Het creatieve proces, de sociale context en de ruimte om dit in de vrije tijd en in de eigen leefomgeving te doen zijn hiervoor essentieel."

Biza Shalmashi - Directeur van Kleur in Cultuur

Kleur in Cultuur streeft actief naar een inclusieve samenleving waarin ieder kind dezelfde middelen, mogelijkheden en kansen krijgt en om ontspanning, sociale- en culturele participatie voor ieder kind mogelijk te maken. Met een cultuursensitieve blik borgen we daarom de toegankelijkheid van ons workshopaanbod binnen de mogelijkheden die we hebben. De superdiverse multi-identiteit van Almere is terug te vinden binnen het team, met medewerkers en kunstvakdocenten die zich moeiteloos bewegen tussen de formele en informele netwerken van de stad. Met het veelzijdige en toegankelijke aanbod inspireert, stimuleert en motiveert Kleur in Cultuur kinderen in het ontdekken en ontwikkelen van hun identiteit en verruimt het de blik op de wereld om zich heen.
Kleur in Cultuur almere