Opvolging oproep minister Kuipers aan cultuur en sport

Het verlengen van de Zoom-projecten komt tegemoet aan de recente dringende oproep van minister Kuipers dat de sectoren cultuur en sport zich moeten voorbereiden op een eventuele nieuwe Corona-golf in het najaar en de mogelijk daaraan verbonden nieuwe maatregelen. Graag houden we onze sector open.

Zoom is een onderdeel van de voorbereidingen die Cultuurconnectie daarvoor momenteel treft, maar ook onze speciale Corona-microsite staat op de achtergrond klaar om weer online te plaatsen indien nodig. Ook de Werkgroep branchespecifieke uitwerking protocollen zal tijdig in stelling gebracht worden indien nodig, zodat een eventueel hernieuwd protocol en bijbehorende richtlijnen snel voorhanden zullen zijn. Vanzelfsprekend wordt ook met collega-organisaties overleg gevoerd.

Ook in 2022 worden de licenties binnen de Zoom-projecten Cultuureducatie en Volksuniversiteiten nog goed gebruikt zo meldde Cultuurconnectie tijdens haar Algemene Ledenvergadering op 9 juni jongstleden.

Inmiddels hebben de projecten gezamenlijk tot eind mei 2022 meer dan 226.000 sessies van tussen 1 en 1,5 uur opgeleverd. Circa 148.000 sessies bij cultuureducatie en ruim 78.000 sessies door de volksuniversiteiten.

Het Zoom-project voor de volksuniversiteiten wordt met dank aan de Stichting tot steun aan het volksuniversiteitswerk ongewijzigd een jaar verlengd tot september 2023. Voor het Cultuureducatie Zoom-project houdt de financiering eind oktober van dit jaar op. Momenteel loopt een uitvraag onder de admininistraties welke Cultuurconnectie-leden de accounts zouden willen behouden tegen betaling van een bijzonder aantrekkelijk tarief. Deelnemende organisaties ontvangen binnenkort nadere informatie over de voortgang van het Cultuureducatie Zoom-project.