Nieuwsbrief 1, 24 januari 2023

Cao-nieuws | 'Geef Muziek Door' | Regiobijeenkomsten Cultuurconnectie | COV studiedagen
 
Banner_special_2023_atwork
CAO Kunsteducatie 2023

In de laatste maanden van 2022 hebben de sociale partners binnen de Kunsteducatie het nieuwe cao-akkoord gesloten. Inmiddels zijn alle aanpassingen verwerkt in een nieuwe cao-tekst. Hierbij publiceren wij graag de nieuwe teksten, te downloaden via deze link. De CAO Kunsteducatie is aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ligt voor ter Algemeen Verbindend Verklaring. De CAO Kunsteducatie loopt tot en met 31 december 2023 en is van toepassing op alle kunstencentra, muziekscholen, jeugdtheater-, dans- en circusscholen in Nederland.

Lees meer...
Banner_Nieuwsbrief_13_1200x400
Regiobijeenkomsten Cultuurconnectie starten in Groningen

Cultuurconnectie komt naar u toe! Cultuurconnectie organiseert de komende weken vijf regiobijeenkomsten om in gesprek te gaan over ‘De toekomst van de branche’ met haar leden. We starten onze reeks op 24 januari 2023 bij lidorganisatie VRIJDAG in Groningen. Wilt u nog deelnemen aan een sessie bij u in de buurt? Aanmelden (exclusief voor leden) voor de sessies in Arnhem, Helmond, Rotterdam of Amsterdam kan via het online formulier in de ledenbrief.

Lees meer...
PCC-Regionale muziekdag_2023
Regionale Muziekdagen 2023

Het Prinses Christina Concours en het Nederlands Blazers Ensemble organiseren vijf inspirerende, interactieve dagen voor muziekprofessionals verspreid over het land, met als thema De leerling centraal; Hoe bouw je als muziekdocent -samen met partners- aan een nieuw, actief netwerk waardoor leerlingen hun talent optimaal kunnen ontwikkelen?
De toegang is gratis.

Lees meer...
Geef Muziek Door_meester Ruwhel
Campagne 'Geef Muziek Door'

De campagne 'Geef Muziek Door' is live. Deze campagne heeft als doel om studiekiezers te wijzen op de vakspecialisaties muziek op de pabo’s en de opleiding Docent Muziek van de conservatoria. De campagne is een initiatief van het MuziekopleidersAkkoord, de langetermijnsamenwerking tussen alle pabo’s en conservatoria in Nederland en het Caribisch gebied. Delen wordt gewaardeerd.

Lees meer...
Logo_Cultuur_in_Verbinding
Cultuur en Onderwijs in Verbinding studiedagen

De Cultuur en Onderwijs in Verbinding studiedagen zijn een aanrader voor iedereen actief in (kunst)educatie. Een studiedag die kunst- en cultuureducatie verbindt met vijf thema's: School en Omgeving, sociaal-emotionele ontwikkeling, curriculumherziening, de docent als facilitator en de toekomst van cultuureducatie. Deze dagen worden georganiseerd op initiatief van Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) in samenwerking met onder andere lidorganisatie Kleinkunstig.

Lees meer...
Geld_magenta_lime_smal
Cultuurloket DigitALL investeert in digitalisering cultuursector

Cultuurloket DigitALL investeert in 2023 6,8 miljoen euro in de digitalisering van de cultuursector. Het geld is beschikbaar als ontwikkel- en projectbijdragen voor culturele organisaties die het contact met hun publiek willen versterken via digitalisering. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zegde een structurele bijdrage van 2 miljoen euro per jaar toe. Staatssecretaris Cultuur en Media Gunay Uslu: "Digitalisering biedt kansen voor de culturele sector. (…) Het kan cultuur toegankelijker maken, drempels wegnemen, inspireren." 

Lees meer...
 
Certificering
 

Onlangs ontvingen onderstaande leden van Cultuurconnectie het certificaat 'Kwaliteit in Beeld':

Cultuurconnectie feliciteert directeuren Natascha van Wees (CKB), Lineke Kortekaas (Cool), Madeleine Heijligers (Platform C), Niels Veenhuijzen (Scholen in de Kunst) én hun medewerkers met het behalen van het certificaat 'Kwaliteit in Beeld'.

Een overzicht van alle gecertificeerde organisaties kunt u vinden op de website van de CBCT. Voor meer informatie over kwaliteitszorg kunt u terecht bij Jan-Willem Kluën of kijk op onze website.

 
Personalia

Cultuurhuis De Nobelaer heeft een nieuwe bestuurder: Wim Staessens is gestart op 1 januari 2023. De cultuurwereld is voor Staessens niet onbekend. Hij was de afgelopen vijf jaar directeur bij Theater Koningshof in Maassluis. Wim Staessens volgt Han Eygenraam op die tijdelijk was aangesteld na het vertrek van Hilda Vliegenthart.

 
Agenda
 
VU_themadag_800x600
16 maart
LDOV-COV, 16 maart 2023

Op 16 maart 2023 vindt het eerstvolgende Directeuren- en Coördinatorenoverleg Volksuniversiteiten (LDOV/COV) plaats bij Volksuniversiteit Rotterdam.