ArboNed: zonder basiscontract riskeert u een boete van € 1.500,-

Sinds 1 juli 2017 is de Arbowet veranderd en bent u als werkgever verplicht een basiscontract te hebben. De contracten van ArboNed voldoen hieraan. Uw contract ook? Het basiscontract is een verplichte overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener. Hierin is de manier van ondersteuning vastgelegd en het bevat de bestaande wettelijke taken aangevuld met de bepalingen uit de nieuwe wet. Wanneer u niet een basiscontract hebt met een arbodienst of bedrijfsarts kan de inspectie u een boete van € 1.500,- opleggen.

Wat zijn de bestaande wettelijke taken?

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om zich door deskundigen (de bedrijfsarts, veiligheidsdeskundige, arbeidshygiënist en/of de arbeids- en organisatiedeskundige) te laten bijstaan bij het uitvoeren van de volgende taken:

 • ziekteverzuimbegeleiding
 • toetsen van en adviseren over de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)
 • Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)
 • aanstellingskeuring (indien van toepassing)

Naast de bestaande wettelijke taken moeten in het basiscontract nieuwe verplichtingen worden opgenomen die de kwaliteit van de dienstverlening vergroten:

 • toegang tot bedrijfsarts: in het basiscontract moet geformuleerd staan hoe de toegang tot de bedrijfsarts (bijvoorbeeld via een open spreekuur) is geregeld;
 • overleg met OR en preventiemedewerker: het basiscontract moet omschrijven hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) is geregeld. Er moet een nauwe samenwerking zijn tussen deze deskundigen;
 • bezoek van de werkplek: de bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken;
 • second opinion: de werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen indien hij twijfelt aan een gegeven advies;
 • klachtenprocedure;
 • melden beroepsziekten: een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten;
 • advisering over preventie: de advisering over preventie aan de werkgever door de bedrijfsarts moet in het contract staan.

Heeft u bovenstaande nog niet geregeld? ArboNed kan en wil u hier graag bij helpen. Bij ArboNed kiest u zelf hoe u verzuim wilt aanpakken. Wilt u zelf de volledige regie behouden, legt u de coördinerende rol liever bij ons of hebt u behoefte aan een meer intensieve aanpak dan alleen de Wet verbetering poortwachter voorschrijft? U heeft al een verzuimabonnement vanaf € 0,- per werknemer per jaar. ArboNed helpt u graag om de meest geschikte keuze voor uw onderneming te maken en komt hiervoor graag bij u langs.

Bent u geïnteresseerd of hebt u vragen, neemt u dan contact met Jan Rozendal op en hij helpt u graag verder.

Jan Rozendal
Salesmanager
Tel: 06-53787690
E-mail: Jan.rozendal@arboned.nl