Algemeen

Informatie RIVM en Rijksoverheid

Via de website van het RIVM wordt de dagelijkse stand van zaken gepubliceerd en hoe de coronacrisis zich in Nederland ontwikkelt. Cultuurconnectie legt nadruk op informatieverstrekking die branchespecifiek is, maar blijft de algemene berichtgeving via deze pagina op de microsite wel met u delen.

Actuele maatregelen

Onderstaande maatregelen zijn ook direct van invloed op de leden van Cultuurconnectie. Een volledig overzicht van de geldende algemene maatregelen, inclusief overige specifieke maatregelen, is terug te vinden op de site van de rijksoverheid. Daar is ook een pagina met antwoorden op veelgestelde vragen over de maatregelen terug te vinden.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is steeds de meest actuele en volledige informatie terug te vinden. De adviezen, tips en handreikingen gaan in hoofdzaak over het treffen van hygiënische maatregelen, het gaande houden van het bedrijf, in- en uitgaande reizen, de rol van de bedrijfsarts en de huisarts, thuis werken et cetera. Medische instanties staan op dit moment onder grote druk en kunnen daardoor niet iedereen persoonlijk te woord staan.

Neem daarom voor vragen over uw persoonlijke gezondheid in eerste instantie contact op met uw huisarts of GGD. Voor overige vragen is het RIVM telefonisch bereikbaar via het speciale telefoonnummer 0800-1351. Wilt u hoogte blijven van de meest actuele berichtgeving vanuit het RIVM? Volg dan het RIVM op Twitter via https://twitter.com/rivm.

Maatregelen

Symptomen, hygiëne, veiligheid
Welke maatregelen kunt u treffen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan? Lees meer

Downloads

Om uw werknemers over COVID-19 te informeren kunt u gebruik maken van de informatieposters/banners ... Lees meer