Taskforce coronacrisis

Namens de hele culturele sector is een brief aan de minister gestuurd waarin de eerste contouren voor het toegezegde steunpakket voor de culturele en creatieve sector zijn geschetst. Het ministerie heeft - in overleg met lagere overheden, private en publieke fondsen en de culturele sector - een structuur opgezet waarmee snelheid gemaakt kan worden. Cultuurconnectie neemt als lid van de Federatie Cultuur deel aan deze 'taskforce'.

Uiteraard is de minister met de andere overheden verantwoordelijk. Het is de belangrijkste taak om goed te kijken naar de effectiviteit van de maatregelen, input te leveren en iedereen in de sector betrokken te houden. Er is direct na het aannemen van de motie in de Tweede Kamer een taskforce opgericht met de koepels Creatieve Coalitie, Federatie Creatieve Industrie, Federatie Cultuur en Kunsten ’92.

Naast regulier bestuurlijk overleg met lagere overheden, fondsen en veld, stelt OCW een ambtelijke werkgroep in van gelijke samenstelling, waar maatregelen worden uitgewerkt. Deze werkgroep wordt ondersteund door subwerkgroepen waar de sector ook aan deelneemt. De minister heeft vrijdag 27 maart 2020 een brief aan de Tweede Kamer verzonden, waarin zij de inzet voor de cultuursector van generieke maatregelen van het kabinet en het coulancepakket heeft aangekondigt.

Oproep aanlevering casuïstiek

De taskforce beschrijft in samenspraak met de diverse partijen de sectorspecifieke problematiek, inventariseert de schade op de kortere en de langere termijn en ontwikkelt voorstellen voor ondersteuning van de cultuursector. De taskforce doet een oproep om branchespecifieke casussen aan te leveren om de inspanningen van de taskforce met verhalen uit de praktijk te illustreren. Meer over deze inventarisatie kunt u lezen op de pagina casuïstiek coronacrisis.