Branchespecifiek

Hoe kunt u als werkgever binnen de sector kunst- en cultuureducatie op een gezonde en veilige manier omgaan met de gevolgen van het coronavirus? Als werkgever kunt u verschillende maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Cultuurconnectie adviseert haar leden de algemene richtlijnen van het RIVM en bindende maatregelen die door de rijksoverheid worden getroffen, te volgen. Daarnaast zijn er nog branchespecifieke zaken die in overweging kunnen worden genomen.

ATTENTIE

Per 15 januari 2022 zijn locaties voor kunst- en cultuurbeoefening, zoals kunstencentra, muziek- en dansscholen, broedplaatsen en repetitieruimten zijn weer open voor beoefening. Vanaf 18 februari 2022 zijn verdere versoepelingen in werking getreden voor de culturele sector in de breedte. Bekijk de informatiepagina van de Rijksoverheid voor meer gedetailleerde informatie.

Maatregelen per 18.02.2022

Meldpunt inventarisatie economische schade

Cultuurconnectie heeft een meldpunt ingericht om de economische gevolgen binnen de sector kunst- en cultuureducatie in kaart te brengen, zowel voor leden van Cultuurconnectie als de 'vrije aanbieders'. Voor het bepalen van de noodzakelijke steun, is het essentiëel dat de branche informatie aanlevert om de economische gevolgen aantoonbaar te maken.

Acties en maatregelen leden

Alle leden van Cultuurconnectie volgen de richtlijnen en bepalingen van het RIVM en de rijksoverheid. Uitgangspunten hierbij zijn om de veiligheid van hun cursisten en klanten te waarborgen, en de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bij de eerdere tijdelijke sluiting van locatie(s), het stilleggen of herplannen van activiteiten en evenementen tot 6 april 2020, werd proactief aansluiting gezocht bij de maatregelen die op dat moment golden voor scholen en sportverenigingen. Per 1 juni 2020 hebben lidorganisaties een start gemaakt met een gefaseerde en gecontroleerde hervatting van activiteiten conform de geldende voorzorgsmaatregelen. Een overzicht van de maatregelen die door onze leden zijn/worden getroffen, zijn te vinden op deze pagina.

Frequently Asked Questions

Veelgestelde vragen van werkgevers m.b.t. de coronacrisis
Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over diverse onderwerpen omtrent de coronacrisis en de ... Lees meer

Protocol Sector Cultuureducatie en...

Branchespecifieke aanvullende richtlijnen op het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie
In het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie  wordt voor specifieke maatregelen ... Lees meer

Protocollen per branche/discipline

Overzicht van relevante protocollen
Brancheorganisatie Cultuurconnectie heeft ten behoeve van haar leden en branche in het algemeen ... Lees meer

Aansprakelijkheid

Met regelmaat ontvangen Cultuurconnectie en de Werkgroep ‘branchespecifieke uitwerking ... Lees meer

Taskforce coronacrisis

Het ministerie heeft - in overleg met lagere overheden, private en publieke fondsen en de ... Lees meer

Online activiteiten

Informatie over 'best practices' online aanbod cultuureducatie
Op dit moment zijn wij hard aan het werk om informatie, handreikingen, voorbeelden van 'best ... Lees meer

Meldpunt schade coronacrisis

Inventarisatie economische gevolgen coronavirus/COVID-19
Cultuurconnectie heeft een meldpunt ingericht om de economische gevolgen binnen de ... Lees meer

Casuïstiek coronacrisis

Oproep taskforce culturele en creative sector
De culturele en creatieve sector houdt in een breed samenwerkingsverband nauw contact met het ... Lees meer

Overzicht maatregelen leden

Welke leden hebben welke maatregelen getroffen?
Alle leden van Cultuurconnectie volgen de richtlijnen en bepalingen van het RIVM en de ... Lees meer