Poster 'Open up!'

Ondanks het uitstel van de aangekondigde versoepelingen van de algemene coronamaatregelen, is onze branche in stap 2 van het openingsplan van de overheid aan de beurt. Cultuurconnectie heeft daar voorbereidingen voor getroffen.

Een van die voorbereidingen is de ontwikkeling van een poster waarmee u kunt laten zien wanneer u weer open bent en waarmee u uw cursisten, deelnemers en bezoekers laat zien en ervaren dat ze op een veilige manier weer bij u terecht kunnen. De slogan 'Open up!' is tevens de slogan van iktoon, de landelijke campagne ter promotie van kunst- en cultuurbeoefening, die sinds dit jaar is ondergebracht bij Cultuurconnectie. Wij nodigen u uit om gebruik te maken van de poster, aandacht te vestigen op de heropening van onze branche en ook tegelijktertijd ook te profiteren van de landelijke aandacht voor iktoon door u aan te sluiten bij de campagne. Leden van Cultuurconnectie ontvangen gratis 10 gedrukte exemplaren per post. De poster is mede mogelijk gemaakt door onze partner en preferred supplier VGZ.

Voor iedereen die de poster ook wil gebruiken of extra exemplaren wil afdrukken, is de digitale versie hieronder te downloaden.


Download de poster (drukversie)


N.B. de poster is in PDF-format en bevat alle bevat noodzakelijke vereisten voor verwerking door een drukkerij: resolutie, kleurinformatie, lettertype, overdruk en afloop/snijtekens.

DISCLAIMER: let op dat de tekst op de poster is afgestemd op de situatie waarin de beperkende coronamaatregelen van de overheid voor onze branche daadwerkelijk zijn versoepeld, dan wel opgeheven. Dit betekent dat tot dat moment geadviseerd wordt de poster niet te gebruiken. Cultuurconnectie is niet aansprakelijk voor schade die uit onjuist of ontijdig gebruik van deze materialen voortvloeit. Het vigerende overheidsbeleid en geldende corona-/veiligheidsmaatregelen dienen te allen tijde gevolgd te worden.