Nieuwsbrief 13, 19 oktober 2021

Campagne VU | MIX-platform | ANBI-status | Gecombineerde organisaties | Bestuurmodel Governance Code
 
Logo_VU_4x4
1e fase socialemediacampagne volksuniversiteiten succesvol afgerond

De eerste fase van de socialemediacampagne voor volksuniversiteiten is achter de rug. De resultaten na acht weken campagne zijn zeer positief en hebben eenieder positief verrast, mede omdat de volksuniversiteiten een brede doelgroep hebben, waardoor gericht adverteren een extra uitdaging is. Binnen de subcampagne SEE zijn zelfs meer dan 1,1 miljoen weergaves van de advertenties bereikt!

Lees meer...
Logo_MIX_Platform
Update MIX-project

Op 15 en 16 oktober jongstleden vond de 'meeting of the boards' plaats van de European Music School Union (EMU). Robert Vroegindewij, directeur van lidorganisatie Muziekschool Zeeland, zit in het bestuur van de EMU en heeft als spreker een presentatie gegeven over de toekomst van muziekeducatie in internationaal verband. Daarin heeft hij tevens verteld over de aanstaande lancering van het MIX-platform: het Europeese kennisplatform, waaraan Cultuurconnectie met haar partners in België en Finland gewerkt heeft.

Lees meer...
ANBI_stempel_magenta_4x3
Update rondom culturele ANBI

Onlangs kregen meerdere leden van Cultuurconnectie het bericht dat zij de status Culturele ANBI niet langer verdienen omdat zij onder ‘educatie’ zouden vallen in plaats van ‘cultuur’. Er is hier eerder berichtgeving over geweest. Cultuurconnectie heeft inmiddels samen met leden, Mazars, LKCA en All arts belastingadviseurs namens haar leden het gesprek hierover gevoerd met de Belastingdienst. De Belastingdienst gaat naar aanleiding hiervan de beschikkingen intern bespreken. Er is een vervolgoverleg gepland op 5 november 2021.

Lees meer...
Banner_Nieuwsbrief_13_1200x400
Oproep netwerk gecombineerde culturele organisaties

De onderstaande oproep om aan te sluiten bij het netwerk gecombineerde instellingen, is gedateerd op 6 oktober 2021.

Beste collega,

De culturele en educatieve sector is flink in beweging. Eén van de gevolgen is dat er lokaal steeds meer gecombineerde instellingen ontstaan. Vaak gaat het hierbij om een combinatie van een bibliotheek, met een centrum voor de kunsten, soms nog uitgebreid met een volksuniversiteit, bijvoorbeeld theater, museum, filmhuis, erfgoedinstelling of onderwijsbureau. Om kennis te delen met elkaar en samen hierin op te trekken, vergaderen circa 30 gecombineerde organisaties al sinds 2020 vier keer per jaar met elkaar. In deze vergaderingen wordt kennis gedeeld en uitgewisseld en is er toegewerkt naar een netwerk van gecombineerde instellingen.

Lees meer...
Governance_Code_Cultuur_2019_4x3
Bestuur-directie-model Governance Code Cultuur 2019

Onlangs is een nieuwe versie van de Governance Code Cultuur gepubliceerd, met daarin de volledige tekst van de Code maar vertaald voor organisaties met een bestuurmodel waarbij een directie is ingesteld. Bij eventuele onverhoopte verschillen in interpretatie tussen deze versie en de formele Code heeft de formele Governance Code Cultuur 2019 voorrang. Deze specifieke versie is te downloaden via de website van Cultuur+Ondernemen.

Lees meer...
OCW_Ingrid_van_Engelshoven
Revitalisering van de amateurkunst

BMC heeft samen met het veld adviezen opgesteld om de ondersteuning van amateurkunst te revitaliseren. Met concrete voorstellen voor een samenhangende aanpak, landelijk, provinciaal en lokaal, voor de korte én langere termijn. Demissionair minister Van Engelshoven nam het rapport in ontvangst en sprak haar waardering uit over de sector en het rapport. Lees meer op de website van het LKCA.

Lees meer...
 
Ledennieuws
 
Logo_VU_Den_Bosch_200x200
Nieuw lid: Volksuniversiteit Den Bosch

Onlangs is Volksuniversiteit Den Bosch lid geworden van onze branchevereniging en Cultuurconnectie heet hen van harte welkom. De Volksuniversiteit Den Bosch werkt al meer dan 95 jaar aan een laagdrempelig, breed aanbod van educatieve en culturele activiteiten voor een brede doelgroep volwassenen in ’s-Hertogenbosch en omliggende regio’s. Dat aanbod aan activiteiten was in de loop van de tijd gegroeid tot zo'n 300 cursussen per jaar.

 
Personalia
Bernard Fransen nieuwe bestuurder Rijnbrink (Deventer)

Bernard Fransen is benoemd als nieuwe bestuurder van onze lidorganisatie Rijnbrink per 1 oktober 2021. Hij volgt Tineke van Ham op, die vanwege haar pensioen na een periode van elf jaar Rijnbrink verlaat. Op donderdag 30 september jongstleden nam zij afscheid als bestuurder van Rijnbrink.

 
Agenda
 
ALV_duotone
17 + 18 november
Najaarscongres & ALV Cultuurconnectie

Op woensdag 17 november 2021 vindt het najaarscongres plaats en op donderdag 18 november 2021 vindt om 10.00 uur de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Cultuurconnectie plaats, aansluitend is er een cao-vergadering.