Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie

Branchespecifieke aanvullende richtlijnen op het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie

In het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie wordt voor specifieke maatregelen verwezen naar de branchegewijze voorlichting, waar betrokken partijen nadere invulling aan voornoemd protocol geven. Via deze pagina zijn deze branchspecifieke aanvullingen op het protocol te raadplegen.

ATTENTIE

Per 15 januari 2021 zijn locaties voor kunst- en cultuurbeoefening, zoals kunstencentra, muziek- en dansscholen, broedplaatsen en repetitieruimten zijn weer open voor beoefening. Er is geen publiek toegestaan en er moet 1,5 meter afstand worden gehouden. Voor volwassenen is gebruik van een coronatoegangsbewijs verplicht. Bekijk de informatiepagina van de Rijksoverheid voor meer gedetailleerde informatie.

Werkgroep

De Werkgroep branchespecifieke uitwerking protocollen is samengesteld uit een afvaardiging van Cultuurconnectie-leden en afgevaardigden van de Kunstenbond, AVV, KNMO, LKCA, Koornetwerk Nederland, STEAD Advisory en VLS. Diverse partijen binnen de werkgroep hebben de specifieke aanvullingen uitgewerkt, die hebben geresulteerd in de aanvullende richtlijnen. Met het buiten werking treden van het brancheprotocol en de aanvullende richtlijnen per 25 september 2021 zijn bijeenkomsten van de werkgroep tot nader order opgeschort. De werkgroep is echter niet ontbonden en blijft de ontwikkelingen op de voet volgen.