Kennismeeting Rovaniemi, Finland

Fase 'Transnational Learning Activities' MIX/Erasmus+ project afgerond

Cultuurconnectie, het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (België) en Lapin musiikkiopisto (Finland) werken samen in het kader van het Erasmus+ programma van de EU: het project 'MIX' heeft tot doel innovatie, kennisontwikkeling en -deling op het gebied van muziekeducatie in het Europese werkveld te bevorderen. In dit artikel een terugblik op de laatste kennismeeting van dit project die in Rovaniemi (Finland) plaatsvond.

V.l.n.r. Jan Brands, Hans Laureyn, Els Mussels, Jan-Willem Kluën, Maria Ala-Hannula, Kaisa Kuula-Bullat en Eija Kauppinen (expert/gastspreker)

Kennismeeting Lapin Musiikiopisto (Rovaniemi, Finland)

De samenwerkingspartners organiseren in dit project elk een eigen kennismeeting ('Transnational Learning Activity') binnen hun eigen werkveld en met een eigen specifieke inbreng in het project. De partners respresenteren daarbij de nationale werkvelden van België, Nederland en Finland en hebben op hun beurt hun eigen (lokale/nationale) partners voor de inhoudelijke invulling van het project. In onze eerdere Nieuwsbrieven berichten wij al over de inbreng van de Belgische partners met thema's als diversiteit, outreach en 'special needs education' en de inbreng vanuit Cultuurconnectie en haar partners op het gebied van onderwijsinnovatie en ludodidaktiek.

Van 9 tot en met 12 januari jongstleden vond de derde en laatste kennismeetings plaats van het MIX-project. Het Laplands Muziek Instituut (Lapin Musiikiopisto) was dit keer organisator en gastheer van de kennismeeting.
Vanuit de Finse partner werd er kennis gepresenteerd op het gebied van onderwijsinnovatie en creativiteitsontwikkeling binnen het unieke Finse onderwijs-/schoolsysteem. Programmering en productie van de kennismeeting was in handen van Maria Ala-Hannula.

Programma

Tijdens de kennismeeting kwamen de volgende onderwerpen, sprekers en deskundigen aan bod:

Lapland University Practise School 'Harkkari', door Heikki Ervast, rector.

Een introductie van het Finse schoolsysteem, structuur en opbouw van het nationaal curriculum, en de universitaire scholing van kunsteducatieprofessionals. Het Finse basisonderwijs kenmerkt zich door een sterk egalitair karakter (één onderwijsstroom tot de leeftijd van 16 jaar), universitaire opgeleide docenten, meer nadruk op feedback i.p.v. toetsen en autonomie van de leerling.

Dr. Eija Kauppinen, head of the Finnish Music Institutes’ Union

Een introductie in het nationaal curriculum kunsteducatie en infrastructuur van de Finse (buitenschools) kunsteducatie. Alle kunsten zijn vertegenwoordigd in het nationaal curriculum voor het basisonderwijs. Hierdoor is binnenschoolse kunsteducatie verzekerd tot het 16e levensjaar. Buitenschoolse kunsteducatie kent ook een eigen nationaal curriculum basis kunsteducatie en is uitgelijnd met het binnenschoolse curriculum.

'Creativity in music theory teaching', door Silja Hurtig-Veteläinen, pedagoog LMI

Presentatie met voorbeelden van muziektheorielessen: leerlingen maakten een 'rap' op basis van de straat- en wijknamen uit de stad Rovaniemi en componeerden deze zelf tot een meerstemmige ritmische samenzang.

'Creative approaches in cello education', door Anna-Liisa Koponen, docent LMI

Presentatie over het benutten van creativiteit en voorstellingsvermogen in muzieklessen met jonge kinderen: kinderen vertaalden hun eigen tekeningen naar muziek en vice versa, met gebruik van improvisatietechniek en kinderliedjes, leerlingen ontwikkelden hun eigen notenschrift voor 'uit het hoofd spelen'.

'ColorStrings-method' (Geza Szilvay), door Igor Arias, docent LMI

Presentatie en openbare vioolles met gebruik van de 'ColorStrings'-methode van Geza Szilvay: kinderen leren spelen en noten lezen vanuit een eenvoudig en flexibel kleurcodesysteem dat op elke snaar toepasbaar is. Het systeem reduceert complexiteit, versnelt aantoonbaar het leerproces en verhoogt het spelplezier.

'Improvisation and Composition pedagogy', door Pirkko Paananen-Vitikka, lector Lapland University

Een presentatie van onderzoeksresultaten en een academische analyse van de effecten van creativiteit en improvisatie in het basisonderwijs en kunsteducatie. Haar onderzoek spitst zich toe op het snijvlak van 'rule-based-creativity' (convergent) en 'free-creativity' (divergent).

'Improvisation and composition in piano groups', door Katri Säkö-Arias, docent LMI

Presentatie en openbare improvisatie-/compositieworkshop: drie pianoleerlingen improviseerden samen met zelfverzonnen basiselementen, met gebruik van emulatie, variatie en herhaling.

'Pedagogy of keyboard harmony', door Maiju Roine, docent LMI

Presentatie en demonstratie van (geïmproviseerde) harmonisatie op de piano van melodieën in verschillende stijlen. N.B. Melodie-harmonisatie maakt onderdeel uit van het nationaal curriculum muziekeducatie. Maiju componeerde de succesvolle bundel 'The Eight Seasons of Lapland and other pieces for piano solo' (ISMN 979-0-55013-485-0), met composities voor (beginnende) pianoleerlingen.

'Long distance teaching', muziekles vanuit Helsinki door cellodocent Tapani Heikinheimo

Door de lage bevolkingsdichtheid en mobiliteitsbeperkingen, biedt lesgeven op afstand mogelijkheden voor leerlingen in afgelegen gebieden les te krijgen van vooraanstaande muziekpedagogen.

'Improvisation and composing • Impro-cards', door Karla Suvanto, docent Palmgren Conservatorium (Pori, Finland)

Real-time improvisatieworkshop met gebruik van 'Impro-Cards' die basiselementen aanreiken voor de improvisatie: (1) character, (2) adjective, (3) material, (4) interval en (5) tempo and dynamics.
Meer informatie op https://improkortit.fi/en/home/ 

'Creating motivation, entering the pupil's world: social media and community building', door Laura Raudaskoski, docent LMI

Relatieopbouw en -binding, met leerlingen via o.a. social media platforms: huiswerk, 'challenges' en het delen van ervaringen, leidend tot aantoonbaar meer betrokkenheid van leerlingen.
Instagram: @lauruskaflute

MIX in het nieuws

In de Laplandse pers werd ook aandacht besteed aan het project: 'een brainstorm voor creatief denken'.

N.B. Het artikel is helaas niet in vertaling beschikbaar.

MIX Music Education Platform

Met de afronding van de kennismeetings is nu de fase aangebroken waarin de verworven kennis en informatie gebundeld gaat worden in een online platform voor kennisdeling en verdere kennisontwikkeling: het MIX Music Education Platform.

Naast methodologische informatie zal via het platform ook audio- en videomateriaal beschikbaar komen dat door muziekdocenten kan worden geraadpleegd. Ook zal het platform een grote verzameling aan voorbeelden, 'good practices' en showcases gaan bevatten die muziekdocenten kan ondersteunen in (de ontwikkeling van) hun lespraktijk. Het platform zal ingericht worden voor het internationale werkveld en zal daarom vooralsnog Engelstalig zijn. De hierboven geschetste inhoud van het kennisplatform kan uiteindelijk afwijken in de definitieve versie.

Het project wordt medio 2021 opgeleverd. Via de website en nieuwsbrief van Cultuurconnectie wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen in dit project.

Voor meer informatie: