Muziekeducatie in de MIX

Tijdens de recente 'meeting of the boards' van de European Music School Union (EMU) is een korte presentie gedaan over de aanstaande lancering van het MIX-platform: het Europeese kennisplatform, waaraan Cultuurconnectie met haar partners in België en Finland gewerkt heeft.

Preview van de homepage van het MIX-platform

MIX Music Education Platform

De afgelopen tijd zijn door de partners binnen het MIX-project de verzamelde kennis en informatie verwerkt in een online platform voor kennisdeling: het MIX Music Education Platform. Naast methodologische informatie zal via het platform ook audio- en videomateriaal beschikbaar komen dat door muziekdocenten kan worden geraadpleegd. Ook zal het platform een grote verzameling aan voorbeelden, 'good practices' en showcases gaan bevatten die muziekdocenten kan ondersteunen in (de ontwikkeling van) hun lespraktijk. Het platform zal ingericht worden voor het internationale werkveld en zal daarom vooralsnog Engelstalig zijn. Het platform wordt in het najaar van 2021 gelanceerd.

Bijeenkomsten

In het kader van de promotie zullen er na de lancering van het MIX-platform een drietal bijeenkomsten worden georganiseerd waarin potentiële gebruikers, stakeholders en geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over het platform en in gesprek treden met de makers. Een van deze zogeheten 'multiplier events' zal onderdeel uitmaken van het najaarscongres 2021 van Cultuurconnectie. In België en Finland zullen soortgelijke bijeenkomsten worden georganiseerd voor regionale doelgroepen.

Voor meer informatie: